Xarxes Passives PON

gen 12, 2017   //   cablatge veu i dades, Novetats

PON

Les xarxes passives o PON s’estan obrint forat al mercat. Fabricants de fibra i de televisió les promocionen, i bona part de la oferta de fibra de les operadores es basen en tecnologia PON. Així com el wifi va complementar les xarxes ethernet cablejades, les xarxes passives son una nova alternativa en el disseny de xarxes.

Les PON es basen en infraestructures de fibra òptica monomode amb equips als dos extrems, i sense cap equip actiu a la xarxa de distribució. D’aquí li ve el nom de xarxa passiva. Cal oblidar-se d’armaris de telecomunicacions entremitjos, amb les necessitats d’espai, alimentació elèctrica estabilitzada (SAIs), climatització de la sala, switchos, etc. El sistema només necessita un equip de capçalera, el OLT, que encapsula la informació de fins a 64 usuaris en una sola fibra, i els equips d’usuari ONT que reben la informació dirigida a ells. Al mig només fibra òptica, i un divisors o derivadors òptics. La xarxa manté una topologia punt a multipunt, i només fa ús d’una sola fibra, no d’un parell com estem acostumats. La xarxa es bidireccional, utilitza la finestra de 1310 nm pel tràfic de pujada, i la longitud d’ona 1490 nm per baixada. I a més a més, encara queda lliure la finestra de 1550 nm per la transmissió de senyals RF, com per és la televisió tradicional.

Les PON son una gran alternativa en projectes d’infraestructures de telecomunicacions de xarxa en nous edificis o zones residencials, o reforma d’existents. Les característiques del sistema aporten una reducció significativa de costos en la instal·lació, i un gran estalvi de temps i diners en la operativa i manteniment del sistema. Les xarxes PON sumen a les avantatges de la fibra (gran ample de banda, llargues distàncies, immunitat a interferències electromagnètiques, seguretat), les avantatges pròpies de la seva topologia: una sola fibra, estabilitat al reduir els equips, estalvi energètic, senzillesa en l’administració, etc.

Les xarxes passives son apropiades com a infraestructures de telecomunicacions amb necessitats multimèdia, grans extensions, gran ample de banda. A telex estem dissenyant projectes amb tecnologia PON per nous edificis i zones residencials, com hotels, resorts turístics, urbanitzacions residencials.

Consulteu-nos i posarem la nostra experiència i coneixement al vostre abast. Junts dissenyarem la infraestructura de xarxa que millor compleixi els vostres requisits, i així poder triar entre diverses alternatives

El control de presència es obligatori a totes les empreses

nov 14, 2016   //   control accessos, Novetats

control de presenciaL’estatut dels treballadors ja ho deia, i a més la llei de contractes a temps parcial del 2014, i dues sentències de l’audiència nacional del 2015 i el 2016 ho han deixat ben clar: totes les empreses tenen la obligació de portar un control de les hores treballades diàriament de tots i cadascun dels seus treballadors, independentment del tipus de contracte laboral. Les empreses estem obligades a registrar les hores treballades cada dia de cada treballador, i lliurar un resum d’hores treballades amb la nòmina mensual. No fer-ho pot portar una sanció de la inspecció de treball de fins a 6.250€ (que darrerament es mostren molt actius en aquest tema), i una indefensió davant de treballadors que reclamin judicialment hores extres. O sigui que cal fer-ho. No fer-ho surt encara més car.

Posats a fer-ho només tenim dues alternatives: a ma, o a màquina. A ma suposa posar un paper, fer cua, que un a un es signi el document, temps d’administració pel càlcul de les hores treballades, l’elaboració dels resums mensuals. Tot això suposa pèrdua de temps, i errors induïts o involuntaris de fer les coses a ma.

Els sistemes electrònics de control de presència han arribat a una etapa de maduració tecnològica que fa molt ràpid i còmode el registre, el control horari, l’elaboració d’informes i el tractament de les dades resultants. Primer fa falta un terminal d’accés a cada porta. El terminal serveix per registrar les entrades, sortides, pauses o qualsevol altra incidència que ens interessi saber (permisos, metge, visites comercials, etc). El registre es pot fer per diversos mètodes: emprenta digital, tarja de proximitat, codi numèric, reconeixement facial, o tag rfid. O el que encara es millor, amb una combinació de dos, o més de dos, d’aquests elements. A més dels terminals es necessari una xarxa de comunicacions que entrelligui el sistema. Aquí no hi ha cap dubte, s’ha de triar una xarxa ip (amb terminals ip) que permetrà utilitzar la infraestructura existent, a la vegada que aportarà flexibilitat a l’hora de canvis, ampliacions i trasllats. I per acabar el sistema necessitem un programari que emmagatzemi els registres, que ajudi al control d’hores, que permeti la modificació dels registres en cas d’errors o males interpretacions, que realitzi els documents de resum mensuals, i que sigui fàcilment connectable al programa de nòmines per traspassar informació d’hores extres i altres informacions laborals. El programari ajudarà a l’empresa a adaptar-se a les regulacions del conveni col·lectiu o al conveni de l’empresa, així com a futures regulacions laborals.

A telex tenim experiència en la instal·lació, i manteniment de controls d’accessos i de presència, i et podem ajudar a triar la solució que millor s’adapti a les teves necessitats d’empresa. A més comptem amb l’assessorament d’un prestigiós bufet laboral a fi d’ajudar-te al compliment de la normativa laboral.

Megafonia i sistema d’alarma per veu

jul 7, 2015   //   Novetats

Sistema alarma per veu telexEls sistemes de megafonia son un element necessari per la comunicació d’avisos d’alarma i evacuació per veu. El codi tècnic de l’edificació obliga a donar una alarma als ocupants de l’edifici, d’acord als requisits del pla d’emergència i evacuació. Qualsevol alarma d’incendis ha de ser, com a mínim, acústica, i entre aquestes preferiblement un sistema de megafonia, amb un missatge clar d’emergència i evacuació, un missatge inequívoc, que redueix el temps de reacció, i el temps de sortida.

La normativa exigeix la instal·lació de sistemes d’evacuació per veu en llocs com centres hospitalaris, edificis de pública concurrència amb més de 500 persones, i túnels. Un sistema d’evacuació per veu pot salvar les vides de molta gent.

La norma internacional IEC 60849 de 1998 regula com han de ser els sistemes des sonorització i difusió utilitzats per efectuar una mobilització ràpida i ordenada dels ocupants d’àrees interiors o exteriors en una situació d’emergència. La norma marca la necessitat de redundància en el sistema, de supervisió de les línies, de prioritat dels avisos d’emergència i evacuació davant altres usos com poden ser el fil musical o els avisos organitzatius.  En un sistema d’evacuació per veu els missatges han de sortir sense requerir la presència d’un operador. Els missatges han de ser clars, curts, inequívocs, i preferiblement planejats amb anterioritat. El nivell sonor ha de ser suficient, 65dB a tota la zona, o 5dB per damunt el soroll ambiental, i sempre per sota dels 120dB. La qualitat del sistema ha d’oferir missatges comprensibles e intel·ligibles. El sistema ha de programar la repetició d’un missatge o la successió de diversos missatges fins al final del període d’emergència.

Les normes EN54-16 i EN54-24 indiquen com han de ser els components del sistema de megafonia i els altaveus. El sistema ha de disposar d’un micròfon de missatges d’alarma, el circuits han de ser redundants, els cables s’han de canalitzar independentment d’altres cables per canalitzacions amb baix risc d’incendi, i els cables de connexió del sistema han de ser ignífugs.

Els sistemes de megafonia i alarma per veu son la solució perfecta d’evacuació, missatges i música ambiental per a diverses aplicacions com escoles, hotels, centres comercials, industria, oficines, on la protecció de les persones és essencial.

A telex dissenyem, instal·lem i mantenim sistemes de megafonia i evacuació per veu, d’acord als plans d’emergència i evacuació, i a la legislació i normativa vigent d’emergència i evacuació.

Motius per contractar un manteniment

manteniment o garantia?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les telecomunicacions entren a les empreses amb intenció de quedar-se i amb voluntat de ser una eina necessària, vertebral de l’activitat de l’empresa. Es freqüent que un sistema de telecomunicacions, i no importa massa de quina tecnologia (wifi, telefonia, vídeo conferència, un enllaç de radio, o una xarxa de fibra òptica) s’instal·lin en fase de proves, com una nova experiència, amb l’objectiu d’arribar a conèixer la seva utilitat, i en poques setmanes, o mesos, passi a ser quelcom necessari, i formi part de les infraestructures bàsiques de l’empresa, igual de necessàries com el subministrament d’electricitat, o l’aigua.

Arribat a aquest punt és necessari assegurar el funcionament sense interrupcions del sistema. Una aturada del sistema afecta la productivitat de l’organització, amb uns costos directes de substitució i reposició del servei, i uns costos indirectes per pèrdua d’oportunitat. Posem per cas, què val estar una jornada laboral sencera sense servei de telefonia? Quina despesa extra suposa substituir el servei de telefonia, i quantes oportunitats comercials i comandes es poden perdre en un dia sense servei telefònic?

L’assegurament de la continuïtat del servei comença en el procés de compra, primer escollint un disseny que compleixi els requeriments del projecte, utilitzi la tecnologia adequada, amb el preu just; després triant materials de qualitat, de fabricants reconeguts que comprometen la seva marca en cada producte subministrat; i finalment amb l’elecció de l’empresa de serveis encarregada de posar en marxa el sistema. L’instal·lador és el responsable d’implementar el sistema en tota la seva capacitat, configurar-ho adequadament, fer les proves de funcionament, i realitzar la necessària formació de l’usuari. En les seves mans està en bona part l’èxit del projecte.

I un cop instal·lat s’ha de contractar el servei de manteniment necessari, d’acord als requisits de continuïtat. Si el sistema es perifèric, com pot ser unes càmeres en la zona de producció instal·lades amb motius més aviat dissuasoris, amb la garantia del fabricant, i la garantia d’instal·lació és suficient. Però si el sistema està al cor de l’organització, com és el sistema de telefonia, un enllaç de fibra entre oficines i la planta de producció, o els switchos del cpd, la garantia no n’hi prou. La garantia del fabricant, al contrari que el manteniment, no ens assegura de disposar d’equips de substitució o peces de recanvi en un termini concret. La garantia de la instal·lació, al contrari que el manteniment, no compromet a l’empresa de serveis a disposar de recursos humans i tècnics per oferir un temps de resposta que l’avaria necessiti. Amb la garantia, i sense manteniment, posem la continuïtat del servei en mans de l’atzar, i la bona voluntat de les persones.

Telex ofereix manteniment de sistemes de telecomunicacions, instal·lat o no per nosaltres, amb temps de resposta de quatre hores o menor, horari laboral o festiu, amb o sense reposició avançada d’equips, i opció de manteniment preventiu, i sempre amb l’objectiu final de maximitzar el temps de servei del sistema, evitant la possibilitat d’avaries, i reduint el temps d’aturada en cas d’interrupció. Els responsables de IT han de triar entre la tranquil·litat del manteniment, o la valentia de la garantia.

telex desplega fibra òptica a la ciutat de Tarragona

juanjo treballant a jazztel

 

L’operador Jazztel està en procés de desplegament de la xarxa de distribució de fibra òptica a la ciutat de Tarragona. La fibra òptica es el medi ideal per fer arribar la banda ampla a les llars de Tarragona. Telex col·labora amb Jazztel en la instal·lació amb tasques com l’estesa de cable, muntatge de caixes a distribuïdors sota terra, o paret, grapat de cable a façana, fusions de la fibra Monomode, i proves reflectomètriques. Tots els treballs s’estan desenvolupant amb plena satisfacció de l’enginyeria de direcció d’obres i l’operadora.

Aquest projecte es un més que completa l’amplia experiència de telex en el món de les telecomunicacions.

Consultoria en telefonia

consultoria en telecomunicacions

 

 

 

 

 

 

 

 

Els canvis econòmics i organitzatius actuals obliguen a un ús de les comunicacions més eficient i eficaç.  Les empreses i organitzacions disposem de menys personal, més feina, i una exigència de major servei, de més disponibilitat. Es requereix un temps de resposta menor que permeti atrapar les oportunitats. La solució a aquesta paradoxa es la tecnologia. Un servei de comunicacions modern, intel·ligentment dissenyat, i correctament configurat permet millorar el servei al client.

L’estudi de les necessitats del client ens servirà per dissenyar el servei d’atenció telefònic per que totes les trucades entrants siguin ateses, i arribin al seu destí en el menor temps possible. Un bon sistema de comunicacions millora la disponibilitat de l’empresa, i ofereix eines de gestió i control per conèixer i avaluar el tractament de les trucades entrants, mesurant el temps de resposta, les trucades no contestades, etc. L’objectiu es que el client que contacta amb nosaltres, es senti des del primer instant ben rebut, amb una locució de benvinguda professional i multi-idiomes, i confortable amb la imatge musical de l’empresa. Després, es guiat per un sistema intuïtiu, de fàcil ús, configurable i adaptable per horari i dia,  fins contactar amb el seu destinatari, amb la màxima rapidesa i disponibilitat.  El sistema busca el destinatari, a través de la xarxa, allà on sigui, el telèfon fix de la oficina, el mòbil, un telèfon desviat de la delegació, el telèfon de casa, etc,  i li entrega la trucada. I si no es possible permet la gravació de missatges que ràpidament son enviats al destinatari. El sistema s’adapta a cada empresa, utilitzant la tecnologia disponible: números directes, operadora automàtica, comunicacions unificades, extensió mòbil, telefonia ip, etc.

La consultoria també aborda les trucades sortints. Una correcta gestió dels permisos de comunicacions de cada usuari, i un encaminament intel·ligent de les trucades, amb una adequada elecció de l’operador, abarateix el cost de comunicacions de les empreses i organitzacions.

Telex us proposa una consultoria de comunicacions que analitza el sistema telefònic que el client disposa i proposa els canvis de configuració, canvis organitzatius, ampliacions del sistema o modificacions, per adaptar-se a aquests nous temps.

Enterasys, xarxes segures

nov 20, 2013   //   Novetats, Veu IP, Wifi, xarxa ip

En el nucli de les xarxes ip trobem els commutadors ethernet o switchos. Aquests dispositius son els responsables de la connectivitat dels dispositius de xarxa. En una xarxa petita, el switch es un commodity, cal conèixer el nombre de boques necessàries, la velocitat de transmissió, endollar i funcionar. En xarxes més grans es fa necessari un procés de disseny. Quins son els criteris a l’hora de dissenyar el switching o nucli d’una xarxa ip? Connectivitat, ample de banda, redundància, i capacitat de gestió i monitorització. Entenem per connectivitat conèixer el nombre de dispositius, i saber on son per disposar de boques suficients de coure o fibra allà on sigui el dispositiu terminal, així com la connectivitat entre switchos. Ample de banda es el requeriment principal dels clients (que els paquets circulin molt de pressa). Per això cal dissenyar xarxes amb la velocitat necessària per cada dispositiu, amples de banda més exigents als troncals de connexió de switchos, i un backplane que sigui capaç de gestionar tot el tràfic sense interrupcions. També es necessari disposar i configurar protocols de qualitat de servei per prioritzar terminals, o tipus de tràfic. I què passa quan un dispositiu de la xarxa deixa de funcionar? Es necessari que la xarxa s’hagi dissenyat amb redundància, duplicant dispositius, enllaços, i evitant el punt únic de fallida. La xarxa s’ha de recuperar d’avaries, habilitant camins paral•lels a fi d’evitar o minimitzar el seu efecte.

Enterasys, xarxes segures

Els productes de ENTERASYS fan tot això des de fa més de vint anys, i a més inclouen un plus propi d’aquest fabricant, la seguretat. Enterasys, xarxes segures. Aquest concepte es el que ha valgut la compra del fabricant per Extreme Networks. Tradicionalment la seguretat, un concepte molt valorat pels responsables de IT, s’ha confinat al perímetre de la xarxa amb l’ús de tallafocs, i als dispositius terminals amb antivirus, antispyware, etc. L’aposta de Enterasys es securitzar la xarxa extrem a extrem. Identificar als dispositius que es connecten a la xarxa i assignar-los un perfil que els hi permeti fer un ús responsable de la xarxa. Cada boca de switch Enterasys té la intel•ligència suficient per sol•licitar una identificació al terminal (la mac, una validació radius, o via portal cautiu) i consultant les polítiques de seguretat assignar-li un perfil, que inclou una vlan, una priorització per qualitat de servei, un filtratge de tràfic permés (amb regles de nivell dos, tres i quatre), i una assignació d’ample de banda d’entrada i de sortida, i priorització a algun tràfic seleccionat. I tot configurat des d’una plataforma de gestió amigable. I el mateix amb xarxes wifi. Els nodes d’accés wifi no son més que switchos on els terminals es connecten via wifi, amb les mateixes característiques de seguretat.

La configuració es molt intuïtiva. Definir rols d’usuaris, per exemple: enginyers de disseny, comptables, direcció, convidats, telèfons, impressores. Assignar vlans, qualitat de servei, i filtres de tràfic. Transmetre la configuració a tots els switchos. Quan es vol fer un canvi, es tant fàcil com fer el canvi a la plataforma de gestió, i enviar la nova configuració a tota la xarxa. El sistema permet detectar tràfic maliciós a la boca de switch i filtrar-lo. L’eina de configuració també ens permet monitoritzar la xarxa, els switchos, i els dispositius terminals, millorant i ampliant la visibilitat que tenim de la xarxa. Enterasys es un producte fantàstic per millorar la seguretat de la xarxa, per facilitar l’accés de la xarxa a convidats, permetre la connexió de dispositius personals dels empleats (byod), i configurar una xarxa per a dispositius de telefonia ip.

Telex estem satisfets de ser partners de Enterasys des de fa molts anys.

La nostra forma de fer

Telex som una empresa de serveis, amb un fet diferencial: utilitzar els valors en tota la nostra activitat laboral. Sabem que hi han més empreses que fan o podrien fer el que nosaltres fem (la tecnologia està a l’abast de tothom), però sabem que com nosaltres ho fem, no ho ha fa ningú.
L’equip de telex sap combinar solucions intel·ligents amb decisions prudents. Ens apropem als clients amb una actitud amable, i desenvolupem relacions basades en la sinceritat, vigilant honestament els interessos del client.

Hem pensat que potser un vídeo ajudaria a explicar-nos.

Perquè invertir en equips de videoconferència si ja tinc skype?

videoconferència

La videoconferència existeix des de fa temps. Ens hem cansat de veure-la al cinema, però no ha tingut una gran acceptació pels usuaris domèstics. S’entén per que amb la veu ja en tenim prou. Però no sempre es així. Molts avis parlen amb els seus nets a l’altra punta del món amb videoconferència amb programes gratuïts. Aquí el contacte visual es fa tant o més important que les paraules.

En el món dels negocis sabem que hi ha coses que es poden fer amb un correu, altres amb una trucada, i altres que s’han de fer amb la persona al davant. El contacte visual en els negocis ens aporta informació que sovint supera la informació verbal. Necessitem compromís i confiança, i aquesta informació habitualment la trobem en un gest, en un somriure, en una mirada. I amb aquesta necessitat la videoconferència s’ha instal.lat dins les empreses. Habitualment primer com alguna cosa experimental, utilitzant eines gratuïtes com skype, i amb els col.laboradors habituals, els delegats d’altres països, els venedors de viatge comercial. Després, quan la direcció enten que la videoconferència es una millora la productivitat de l’empresa, es el moment de fer el salt a una solució de videoconferència professional.

Amb el ús les empreses entenen que la videoconferència aporta beneficis:

–          Alguns viatges es poden substituir per videoconferències amb l’estalvi de temps i costos directes i indirectes que això suposa

–      La videoconferència ens permet un contacte més habitual amb col.laboradors, i delegats. I una millor comunicació es sempre un augment del rendiment, de la confiança, de la correcta transmissió d’objectius, del sentit d’equip.

–         Les videoconferències amb clients serveixen per estar més aprop seu, i ser el primer de conèixer les seves necessitats, i així poder incrementar les vendes.

I es quan aquesta eina ens es necessària que podem pensar en una inversió en videoconferència professional. Hem de tenir molta confiança amb el client per proposar-li una videoconferència amb skype. No podem posar la imatge de l’empresa en mans d’una eina gratuïta, i d’un ample de banda no garantit.

Com a videoconferència professional existeixen diverses alternatives. Videoconferència personal per a ús d’una sola persona; videoconferència de sala, per a reunions de diverses persones; i telepresència, quan es volen reunions amb una realitat compartida entre dues seus. La videoconferència professional afegeix funcions com la compartició de documents de treball, multiconferència per connectar més de dos usuaris, usuaris mòbils utilitzant tabletes o el propi ordinador.

El que es ben cert es que la videoconferència incideix en els dos objectius principals de totes les empreses avui en dia: l’estalvi de costos, i l’increment de vendes.

Benvinguts a tots els que utilitzeu skype, per que aviat veure la necessitat de fer un pas endavant.

Grans solucions a petits problemes (O senzilles solucions a grans problemes)

aquí no hi ha cobertura

El telèfon mòbil es una eina bàsica en les comunicacions personals i professionals. Gràcies a factors com la comoditat de les comunicacions sense fils, el fàcil ús dels dispositius, equips atractius, tenir l’agenda de contactes incorporada al sistema, fa que la telefonia mòbil sigui possiblement el medi de telecomunicacions més utilitzat. Un gran sistema de telecomunicació, molts usuaris i dispositius fent ús d’una xarxa aliena, amb les avantatges del cost per ús, i amb el problema de no poder gestionar la xarxa. La cobertura es la que és. Les operadores no pregunten a l’usuari si la senyal arriba o no arriba. Els usuaris pateixen problemes de cobertura, pocs a zones urbanes i més a zones industrials i rurals.

Sovint la cobertura es bona fora de l’edifici, però dintre res de res. Molts soterranis sense cobertura, o zones on les converses es tallen. En aquests casos tenim la solució: repetidors GSM. Equips amb una antena captadora a instal·lar a l’exterior de l’edifici, i una antena repetidora a l’interior. Equips que presenten una simultaneïtat de converses, i que poden repetir les comunicacions 3G.

Una solució senzilla a un problema que pot ser gran.

A telex estem especialitzats en buscar i donar solucions als problemes de telecomunicacions de les empreses. Quin es el teu problema?

Pàgines:123»