Manteniments

Neteja i inspecció dels connectors de fibra òptica

Fiber optic connectors close up on a colourful background.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta es una entrada molt poc glamurosa, però a la vegada molt pràctica. La informació que acompanyo et pot salvar d’un bon ensurt, i pot servir per ajudar-te a solucionar una greu avaria.

Amb els anys, els enllaços de fibra òptica s’han tornat molt robustos. Malgrat ser la fibra òptica un fil de vidre de secció cent vint-i-cinc micres, el recobriment del cable i els connectors fan que sigui molt resistent a estirades, trepitjades, doblecs, aigua, rosegadors, llamps, etc. Queda un sol punt feble, la punta del connector. El connector es un element mecànic que manté l’extrem de la fibra centrada i alineada amb el connector que s’enfronta. I en aquesta punta hi podem trobar el monstre de les transmissions òptiques, el malson de les xarxes de fibra: la pols i la brutícia. Tenint en compte que el nucli de la fibra es de entre deu i seixanta-dos micres, i que la transmissió es fa en un espai d’unes vuit micres, una mota de pols es un obstacle insalvable. La pols i qualsevol dels seus malignes companys: oli, grassa, rallades, poden taponar el canal de transmissió i produir una interrupció i avaria a l’enllaç.

El problema es tant greu, que s’ha aprovat la norma IEC 61300-3-35 per caracteritzar l’estat dels connectors segons el tamany de la brutícia i el lloc on es troba.

Què cal fer?

  • Protegir les puntes de fibra (safates de fibra, cables de pont, boques de switchos, etc) amb taps. Si els has perdut, a telex en podem proporcionar de nous.
  • Al realitzar una connexió netejar sempre els dos connectors utilitzant un esprai d’aire, o tovalloletes amb alcohol.
  • Realitzar controls visuals periòdics dels extrems de la fibra.

Pots confiar a telex el manteniment i conservació dels teus enllaços de fibra. Nosaltres ens encarregarem d’inspeccionar l’estat dels connectors, i realitzar la neteja periòdica de connectors, assegurant el funcionament ininterromput de la xarxa.

Motius per contractar un manteniment

manteniment o garantia?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les telecomunicacions entren a les empreses amb intenció de quedar-se i amb voluntat de ser una eina necessària, vertebral de l’activitat de l’empresa. Es freqüent que un sistema de telecomunicacions, i no importa massa de quina tecnologia (wifi, telefonia, vídeo conferència, un enllaç de radio, o una xarxa de fibra òptica) s’instal·lin en fase de proves, com una nova experiència, amb l’objectiu d’arribar a conèixer la seva utilitat, i en poques setmanes, o mesos, passi a ser quelcom necessari, i formi part de les infraestructures bàsiques de l’empresa, igual de necessàries com el subministrament d’electricitat, o l’aigua.

Arribat a aquest punt és necessari assegurar el funcionament sense interrupcions del sistema. Una aturada del sistema afecta la productivitat de l’organització, amb uns costos directes de substitució i reposició del servei, i uns costos indirectes per pèrdua d’oportunitat. Posem per cas, què val estar una jornada laboral sencera sense servei de telefonia? Quina despesa extra suposa substituir el servei de telefonia, i quantes oportunitats comercials i comandes es poden perdre en un dia sense servei telefònic?

L’assegurament de la continuïtat del servei comença en el procés de compra, primer escollint un disseny que compleixi els requeriments del projecte, utilitzi la tecnologia adequada, amb el preu just; després triant materials de qualitat, de fabricants reconeguts que comprometen la seva marca en cada producte subministrat; i finalment amb l’elecció de l’empresa de serveis encarregada de posar en marxa el sistema. L’instal·lador és el responsable d’implementar el sistema en tota la seva capacitat, configurar-ho adequadament, fer les proves de funcionament, i realitzar la necessària formació de l’usuari. En les seves mans està en bona part l’èxit del projecte.

I un cop instal·lat s’ha de contractar el servei de manteniment necessari, d’acord als requisits de continuïtat. Si el sistema es perifèric, com pot ser unes càmeres en la zona de producció instal·lades amb motius més aviat dissuasoris, amb la garantia del fabricant, i la garantia d’instal·lació és suficient. Però si el sistema està al cor de l’organització, com és el sistema de telefonia, un enllaç de fibra entre oficines i la planta de producció, o els switchos del cpd, la garantia no n’hi prou. La garantia del fabricant, al contrari que el manteniment, no ens assegura de disposar d’equips de substitució o peces de recanvi en un termini concret. La garantia de la instal·lació, al contrari que el manteniment, no compromet a l’empresa de serveis a disposar de recursos humans i tècnics per oferir un temps de resposta que l’avaria necessiti. Amb la garantia, i sense manteniment, posem la continuïtat del servei en mans de l’atzar, i la bona voluntat de les persones.

Telex ofereix manteniment de sistemes de telecomunicacions, instal·lat o no per nosaltres, amb temps de resposta de quatre hores o menor, horari laboral o festiu, amb o sense reposició avançada d’equips, i opció de manteniment preventiu, i sempre amb l’objectiu final de maximitzar el temps de servei del sistema, evitant la possibilitat d’avaries, i reduint el temps d’aturada en cas d’interrupció. Els responsables de IT han de triar entre la tranquil·litat del manteniment, o la valentia de la garantia.

La nostra forma de fer

Telex som una empresa de serveis, amb un fet diferencial: utilitzar els valors en tota la nostra activitat laboral. Sabem que hi han més empreses que fan o podrien fer el que nosaltres fem (la tecnologia està a l’abast de tothom), però sabem que com nosaltres ho fem, no ho ha fa ningú.
L’equip de telex sap combinar solucions intel·ligents amb decisions prudents. Ens apropem als clients amb una actitud amable, i desenvolupem relacions basades en la sinceritat, vigilant honestament els interessos del client.

Hem pensat que potser un vídeo ajudaria a explicar-nos.

L’estiu, un període de reflexió

Petjades a la platja que no porten enlloc

A l’estiu, amb l’activitat comercial i productiva reduïda, es  un bon moment per pensar, planificar i recordar allò que ja sabem, però que el treball diari no ens permet tenir present.

La crisi, que va començar lluny d’aquí i com una crisi bancària, s’ha convertit en una crisi econòmica amb molt forta incidència en el nostre país. Una crisi immobiliària, i conseqüentment, una crisi de model productiu. Aquesta crisi ens ha servit per tornar a conèixer la nostra realitat, a entendre el que es necessari, i el que es superflu. Però tot està en crisi? Tot es pot retallar? L’èxit futur depèn de saber identificar les línies vermelles del que es pot retallar, i del que es consubstancial del país, o de l’activitat de les empreses. La viabilitat depèn de prendre les decisions correctes. Es poden congelar totes les inversions, tots els projectes de renovació, el manteniment dels sistemes crítics de les empreses? Els darrers mesos hem observat preocupats, com algunes administracions i empreses han congelat inversions, o retallat contractes de serveis de sistemes estratègics.

La crisi ha de servir per evitar els excessos que s’havien comés en el passat. Però l’èxit està en aquells que saben destriar els excessos de lo substancial, dels que saben invertir en allò que els fa millors, en allò que els hi dona avantatge competitiva, o una excel·lència de servei. Les inversions en tecnologia estan orientades a millorar el procés productiu de l’empresa, reforçar el seu model de negoci, per fer-lo més rendible. Les inversions asseguren el futur de l’empresa.

A telex ajudem els clients a fer enginyeria de telecomunicacions. A partir d’uns requeriments, i coneixent la tecnologia actual, triem una solució que, al menor  cost, cobreixi les necessitats reals. Triar el gra de la palla. Som especialistes en entendre el client i protegir els seus interessos. Els  nostres projectes inclouen el càlcul del retorn de la inversió, per ajudar als clients a triar els serveis, els sistemes de telecomunicacions que s’orienten a incrementar la seva productivitat. Telex s’alinea amb les necessitats i interessos dels nostres clients.

L’estiu, un bon moment per fer tasques d’instal.lació i manteniment

Un dels criteris de disseny de les instal·lacions de telex es ser el menys disruptius possible amb l’activitat del client. L’objectiu a que tendim, i no sempre es pot aconseguir, es que el client no hagi  de parar la seva activitat ni un sol moment, i que els seus treballadors no s’assabentin que nosaltres estem treballant en la millora de les infraestructures de telecomunicacions de l’empresa.

Per aconseguir-ho planifiquem adequadament les fases de la instal·lació per minimitzar l’afectació, ens adaptem als horaris del client, reduïm o eliminem les tasques sorolloses, pactem els moments d’aturada  dels serveis, etc.

L’estiu es un bon moment per fer aquestes tasques, quan el tancament de les oficines, o la seva baixa ocupació, ajuden a reduir l’impacte de la nostra activitat. Aprofita l’estiu! Aprofita per fer els canvis que no pots fer la resta de l’any. Aprofita ara per fer un sanejament del CPD, la reubicació d’un rack, l’ampliació de l’electrònica de xarxa, un canvi de centraleta telefònica, la instal·lació de cablatge en zones de treball sense molèsties ni soroll, manteniments de sai, manteniments de la xarxa, etc.

I recorda que telex no tanca per vacances d’estiu. Continuem estant al teu servei tots els dies.

Gaudeix de les teves vacances i torna al setembre amb la feina feta. Bon estiu!