Consultoria en telefonia

consultoria en telecomunicacions

 

 

 

 

 

 

 

 

Els canvis econòmics i organitzatius actuals obliguen a un ús de les comunicacions més eficient i eficaç.  Les empreses i organitzacions disposem de menys personal, més feina, i una exigència de major servei, de més disponibilitat. Es requereix un temps de resposta menor que permeti atrapar les oportunitats. La solució a aquesta paradoxa es la tecnologia. Un servei de comunicacions modern, intel·ligentment dissenyat, i correctament configurat permet millorar el servei al client.

L’estudi de les necessitats del client ens servirà per dissenyar el servei d’atenció telefònic per que totes les trucades entrants siguin ateses, i arribin al seu destí en el menor temps possible. Un bon sistema de comunicacions millora la disponibilitat de l’empresa, i ofereix eines de gestió i control per conèixer i avaluar el tractament de les trucades entrants, mesurant el temps de resposta, les trucades no contestades, etc. L’objectiu es que el client que contacta amb nosaltres, es senti des del primer instant ben rebut, amb una locució de benvinguda professional i multi-idiomes, i confortable amb la imatge musical de l’empresa. Després, es guiat per un sistema intuïtiu, de fàcil ús, configurable i adaptable per horari i dia,  fins contactar amb el seu destinatari, amb la màxima rapidesa i disponibilitat.  El sistema busca el destinatari, a través de la xarxa, allà on sigui, el telèfon fix de la oficina, el mòbil, un telèfon desviat de la delegació, el telèfon de casa, etc,  i li entrega la trucada. I si no es possible permet la gravació de missatges que ràpidament son enviats al destinatari. El sistema s’adapta a cada empresa, utilitzant la tecnologia disponible: números directes, operadora automàtica, comunicacions unificades, extensió mòbil, telefonia ip, etc.

La consultoria també aborda les trucades sortints. Una correcta gestió dels permisos de comunicacions de cada usuari, i un encaminament intel·ligent de les trucades, amb una adequada elecció de l’operador, abarateix el cost de comunicacions de les empreses i organitzacions.

Telex us proposa una consultoria de comunicacions que analitza el sistema telefònic que el client disposa i proposa els canvis de configuració, canvis organitzatius, ampliacions del sistema o modificacions, per adaptar-se a aquests nous temps.