Manteniment

L’objectiu del servei es allargar el temps de servei, evitant les avaries i reduint el temps d’aturada quan es produeixen.

Els sistemes de telecomunicació son elements vius que evolucionen al llarg del temps i que son objecte d’avaries per incorrecta manipulació de l’usuari, accidents, fallides en el subministrament elèctric, o envelliment dels equips. Les garanties que ofereixen els fabricants estan limitades a la reposició d’un equip defectuós per un de nou. Però les garanties no inclouen la diagnosi de l’avaria, les tasques de retirar l’element defectuós, tramitar el transport de la substitució, i el muntatge i configuració del nou element. I el que es més important les garanties no tenen un compromís de temps de resposta. Es per això que telex ofereix un servei de manteniment.

Hi ha dos tipus de manteniment:

  • El manteniment preventiu, que contempla unes visites periòdiques a la instal.lació, on es realitzen actuacions de prova, verificació, registre d’incidències, registre d’estat i mesura de paràmetres significatius.
  • El manteniment correctiu, que té com a finalitat la reposició del servei després d’una avaria, i que inclou: desplaçament a les instal.lacions, detecció de l’element avariat, substitució de l’element per un de característiques semblants, reconfiguració del sistema i proves de funcionament.