Xarxes Passives PON

gen 12, 2017   //   cablatge veu i dades, Novetats

PON

Les xarxes passives o PON s’estan obrint forat al mercat. Fabricants de fibra i de televisió les promocionen, i bona part de la oferta de fibra de les operadores es basen en tecnologia PON. Així com el wifi va complementar les xarxes ethernet cablejades, les xarxes passives son una nova alternativa en el disseny de xarxes.

Les PON es basen en infraestructures de fibra òptica monomode amb equips als dos extrems, i sense cap equip actiu a la xarxa de distribució. D’aquí li ve el nom de xarxa passiva. Cal oblidar-se d’armaris de telecomunicacions entremitjos, amb les necessitats d’espai, alimentació elèctrica estabilitzada (SAIs), climatització de la sala, switchos, etc. El sistema només necessita un equip de capçalera, el OLT, que encapsula la informació de fins a 64 usuaris en una sola fibra, i els equips d’usuari ONT que reben la informació dirigida a ells. Al mig només fibra òptica, i un divisors o derivadors òptics. La xarxa manté una topologia punt a multipunt, i només fa ús d’una sola fibra, no d’un parell com estem acostumats. La xarxa es bidireccional, utilitza la finestra de 1310 nm pel tràfic de pujada, i la longitud d’ona 1490 nm per baixada. I a més a més, encara queda lliure la finestra de 1550 nm per la transmissió de senyals RF, com per és la televisió tradicional.

Les PON son una gran alternativa en projectes d’infraestructures de telecomunicacions de xarxa en nous edificis o zones residencials, o reforma d’existents. Les característiques del sistema aporten una reducció significativa de costos en la instal·lació, i un gran estalvi de temps i diners en la operativa i manteniment del sistema. Les xarxes PON sumen a les avantatges de la fibra (gran ample de banda, llargues distàncies, immunitat a interferències electromagnètiques, seguretat), les avantatges pròpies de la seva topologia: una sola fibra, estabilitat al reduir els equips, estalvi energètic, senzillesa en l’administració, etc.

Les xarxes passives son apropiades com a infraestructures de telecomunicacions amb necessitats multimèdia, grans extensions, gran ample de banda. A telex estem dissenyant projectes amb tecnologia PON per nous edificis i zones residencials, com hotels, resorts turístics, urbanitzacions residencials.

Consulteu-nos i posarem la nostra experiència i coneixement al vostre abast. Junts dissenyarem la infraestructura de xarxa que millor compleixi els vostres requisits, i així poder triar entre diverses alternatives