Xarxes Passives PON

  Les xarxes passives o PON s’estan obrint forat al mercat. Fabricants de fibra i de televisió les promocionen, i bona part de l’oferta de fibra de les operadores es basen en tecnologia PON. Així com el wifi va complementar les xarxes ethernet cablejades, les xarxes passives són una nova alternativa en el disseny de…

Megafonia i sistema d’alarma per veu

Els sistemes de megafonia són un element necessari per a la comunicació d’avisos d’alarma i evacuació per veu. El codi tècnic de l’edificació obliga a donar una alarma als ocupants de l’edifici, d’acord als requisits del pla d’emergència i evacuació. Qualsevol alarma d’incendis ha de ser, com a mínim, acústica, i entre aquestes preferiblement un…

Motius per contractar un manteniment

Les telecomunicacions entren a les empreses amb intenció de quedar-se i amb voluntat de ser una eina necessària, vertebral de l’activitat de l’empresa. És freqüent que un sistema de telecomunicacions, i no importa massa de quina tecnologia (wifi, telefonia, vídeo conferència, un enllaç de ràdio, o una xarxa de fibra òptica) s’instal·lin en fase de…

Consultoria en telefonia

Els canvis econòmics i organitzatius actuals obliguen a un ús de les comunicacions més eficient i eficaç.  Les empreses i organitzacions disposem de menys personal, més feina, i una exigència de major servei, de més disponibilitat. Es requereix un temps de resposta menor que permeti atrapar les oportunitats. La solució a aquesta paradoxa és la…

Enterasys, xarxes segures

En el nucli de les xarxes IP trobem els commutadors ethernet o switchs. Aquests aparells són els responsables de la connectivitat dels dispositius de xarxa. En una xarxa petita, el switch és un commodity, cal conèixer el nombre de boques necessàries, la velocitat de transmissió, endollar i funcionar. En xarxes més grans es fa necessari…

La nostra forma de fer

 Telex som una empresa de serveis, amb un fet diferencial: utilitzar els valors en tota la nostra activitat laboral. Sabem que hi han més empreses que fan o podrien fer el que nosaltres fem (la tecnologia està a l’abast de tothom), però sabem que com nosaltres ho fem, no ho fa ningú. L’equip de…