A tots ens agradaria poder treballar en una empresa jove, dinàmica, on les persones no estiguin per sobre de la resta, en la qual s’intenti estar al dia en les noves tecnologies, en la qual el procés d’aprenentatge sigui valorat, en la qual es treballi en equip i totes les visions per millorar es tinguin en compte, en la qual hi hagi un molt bon clima laboral, en la qual s’harmonitzin els interessos entre clients, proveïdors, tècnics, administració i comercials per aconseguir l’objectiu de donar el servei que ens demana la societat de la informació en la qual ens trobem immersos, en la que la imatge d’empresa sigui un referent així com la qualitat de les feines a executar, en la qual els horaris facin possible mantenir una vida laboral i personal del tot equilibrada, en la que els requisits per poder formar part d’ella siguin la implicació i les ganes de treballar, en la qual la prevenció de riscos no només es dugui a terme sinó que sigui una filosofia de treball, i en la qual la varietat de feines a realitzar faci el dia a dia molt amè.

Aquesta empresa existeix, és diu telex i jo hi desenvolupo la funció de responsable del Departament de Producció (Infraestructures i Sistemes).

Tots aquells que ja ens coneixen i col·laboren amb nosaltres podran confirmar aquestes paraules. És per això que a tots aquells que encara no ho hagin fet, els animem a comprovar-ho i a confirmar que la nostra forma de fer i els valors amb els que treballem no els trobaran en altres empreses del sector.