Hola, el meu nom és Edgard Roberto i soc tècnic al departament d’Infraestructures. Des de la meva incorporació a l’empresa a l’inici de l’any 2023 la meva funció és fer el treball de cablatge estructurat i l’estesa i fusionat de la fibra òptica i la instal·lació de xarxes informàtiques en general.

Treballem en projectes grans i interessants, on es treballa amb pulcritud i professionalitat. El coneixement i l’experiència ens proporciona motivacions per avançar dins el món tecnològic.