Instal·lació de xarxa TV TDT i satèl·lit al Càmping de la costa daurada, incloent-hi capçalera, elements de captació, distribució per fibra òptica i distribució coaxial fins la presa de televisió

Les diverses capçaleres, i alhora vol emetre un canal propi amb imatges del càmping. Telex instal·la una nova capçalera, després de seleccionar l’emplaçament amb la millor captació TDT i el menor impacte visual, instal·lem enllaços de fibra fins als repartidors de distribució de zona. La capçalera inclou els canals TDT seleccionats, vuit canals satèl·lit que…