Anys després de la instal·lació inicial del cablatge, i després de diverses ampliacions, canvis i trasllats, el client, coneixedor de la seva importància, ens requereix una auditoria del cablatge de xarxa per conèixer l’estat i la idoneïtat del cablatge.

Telex realitzem una auditoria del mateix, identificant preses, plafons, cable, etiquetant, i substituint tot el material obsolet per elements categoria 6. Al final de l’auditoria es va lliurar documentació amb l’estat del cablatge, relació de materials, plànols amb les preses, esquemes dels armaris, i propostes de millora.

Tecnologies utilitzades: certificació cablatge, categoria 6, next, plafons RJ45, cables de pont