La Diputació va reunir a l’edifici Síntesi la major part dels seus serveis abans ubicats a diverses oficines. Per això era necessari renovar i adaptar el cablatge de xarxa als nous usos.

Telex, seguint el projecte de telecomunicacions, instal·la una xarxa de cablatge estructurat amb components categoria 6A i categoria 6, segons les plantes, amb connexió entre armaris mitjançant fibra òptica. La instal·lació s’entrega claus en mà, adequadament etiquetada, mesurada i certificada, amb plànols de les preses, esquemes dels armaris, i tota la documentació necessària per a la correcta administració i gestió de la xarxa.

Tecnologies utilitzades: Cablatge estructurat, categoria 6, RJ45, rack 19”, cables de pont, presa de comunicacions