El client, amb serveis de vint-i-quatre hores al dia, set dies a la setmana; necessitava un sistema de control d’accessos per permetre i denegar el pas dels treballadors a zones, sales i despatxos, segons dia de la setmana, hora, i torn del treballador.

Telex va implementar una solució amb sensors d’empremta i targeta RFID, centralitzat amb un servidor i interconnectat amb el seu programari de planificació de recursos laborals.

Tecnologies utilitzades: sensor empremta, identificació biomètrica, targeta RFID, aplicació web, cable de parells