La renovació de l’edifici de pública concurrència obliga al client a la instal·lació d’un sistema de megafonia per evacuació i confinament.

Telex instal·la els amplificadors, micròfons d’emissió de missatges, altaveus, cablatge d’àudio, i configurem el sistema d’evacuació, programem els missatges i connectem a altres sistemes de seguretat.

Tecnologies utilitzades: Megafonia, amplificador, micròfon de pupitre, altaveu, confinament