El client disposa de diversos centres a pocs quilòmetres de distància, on els terminals informàtics funcionen sota terminal server, i on cada edifici té una central telefònica independent.

Telex instal·la una xara de ràdio enllaços de gran ample de banda que permet interconnectar els usuaris dels diversos centres com si fossin al mateix edifici, integrant les xarxes informàtiques i de telefonia. La xarxa es dissenya amb enllaços redundants per evitar caigudes de xarxa i millorar l’ample de banda efectiu.

Tecnologies utilitzades: radioenllaç, punt a punt, PTP, punt multipunt, PMP, WiMAX, backhaul, throughput, latència, agregació de canals, antena direccional, antena sectorial