L’ajuntament tenia unes necessitats de connexió entre diversos edificis i nuclis del municipi a la xarxa municipal per oferir serveis de wifi, videovigilància i telefonia interna. L’única solució possible era una xarxa de fibra, però les tasques d’obra civil feien impossible el projecte, tant econòmicament com en terminis.

La instal·lació de diversos quilòmetres de micro rasa es va fer en poc més d’una setmana, amb molt poques molèsties pels veïns, a un preu deu vegades inferior al mateix projecte amb rasa convencional. L’ús de cable de fibra òptica específic per a micro rasa ha fet que passat els anys la xarxa continua a ple rendiment.

Tecnologies utilitzades: fibra òptica, multimode, monomode, tri-tub, micro rasa, connexió per fusió, pigtail, reflectometria, redundància de camins, OS1, OM4, coberta anti-rosegadors, buffer folgat