Les diverses capçaleres, i alhora vol emetre un canal propi amb imatges del càmping.

Telex instal·la una nova capçalera, després de seleccionar l’emplaçament amb la millor captació TDT i el menor impacte visual, instal·lem enllaços de fibra fins als repartidors de distribució de zona. La capçalera inclou els canals TDT seleccionats, vuit canals satèl·lit que es distribueixen com canals TDT, i un canal propi.

Tecnologia utilitzada: televisió, antena TDT, satèl·lit, LNB, capçalera de sintonització, amplificador, canal propi, transmissor i receptor de fibra òptica, fibra òptica monomode, cable coaxial, presa TV