La producció de les plantes industrials del nostre client depenen de disposar de connectivitat a la xarxa de producció. Un tall en la xarxa suposa l’aturada de la línia de producció, el que representa unes pèrdues abundants.

És per això que dintre el pla de contingència ens contracten el servei de manteniment dels sistemes d’alimentació ininterrompuda, amb un servei preventiu de revisió de l’equip, i un servei correctiu amb temps de resposta inferior a quatre hores, assistència, diagnòstic, peces de recanvi i reparació inclosos.

Tecnologies utilitzades: SAI, bateries, SAI online, gestió SNMP, manteniment preventiu, manteniment correctiu, temps de resposta quatre hores, servei i recanvis inclosos