El client amplia la producció a unes noves naus.

Telex instal·la els enllaços de fibra òptica d’interconnexió d’edificis i els enllaços interiors a la nova nau, incloent-hi el muntatge de les safates metàl·liques, l’estesa de cable, la connexió dels extrems per fusió, la mesura de les pèrdues òptiques de cada enllaç i l’anàlisi dels enllaços per reflectometria.

Tecnologies utilitzades: cable de fibra òptica, connector LC, SC, ST, fusió, safata de fibra, multimode, monomode, mesura de pèrdua òptica, reflectometria