L’empresa va detectar que als darrers mesos la velocitat de la xarxa d’oficines i de fàbrica s’havia alentit. Cap motiu aparent explicava aquest mal funcionament.

Telex vam capturar i analitzar el tràfic, identificar els components de la xarxa, mesurar els diversos tipus de tràfic, orígens i destins, analitzar els registres d’errors dels equips, i vam identificar els errors de disseny, els elements defectuosos i els elements a renovar. A la documentació final vàrem presentar les mesures realitzades, els errors detectats i les propostes de millora. L’acceptació i realització de les mesures proposades va fer que la xarxa millorés el seu rendiment alhora que van assegurar el seu funcionament ininterromput.

Tecnologies utilitzades: switchs, ethernet, gigabit, 10 gigabit, port trunk, VLAN, QoS, SFP, GBIC, SFP+