L’empresa turística comprova que moltes de les reclamacions dels clients que fan in situ i a les xarxes socials, són referents al servei wifi. Els clients es queixen de falta de cobertura, lentitud, procés de registre difícil.

Telex, després d’un estudi de cobertura, renova la xarxa wifi, amb antenes wifi d’última generació, hotspot per a registre d’usuaris, configuració de diversos perfils d’usuaris de la xarxa (interns, convidats, Premium), i equip de seguretat perimetral per seguritzar les comunicacions dels clients, i restringir l’ús d’internet.

Tecnologies utilitzades: Wifi, hotspot, cablatge de xarxa, armari mural