Telefonia i Veu IP

Disposem d’una àmplia gamma de serveis per adaptar totes les funcionalitats de la telefonia tradicional als nous temps i que la seva empresa faci un important salt de qualitat. Telefonia sense cables, videoconferències, bústies de veu connectades al correu electrònic, multiconferències o comunicacions unificades són només algunes de les possibilitats que ofereix la telefonia IP.

La telefonia i veu IP (Internet Protocol) és una de les tecnologies del sector de les telecomunicacions que està experimentant una revolució més important.

Què és la telefonia IP?

De forma senzilla, la telefonia IP es pot definir com la telefonia que transforma el senyal de veu en paquets de dades que s’envien a través d’Internet. Per tant, per disposar d’aquesta tecnologia la nostra empresa requerirà d’un operador de telefonia, connexió a la xarxa a través de fibra òptica per garantir una millor qualitat i dels dispositius a través dels quals es realitzaran les trucades. La telefonia IP treballa utilitzant la tecnologia VOIP (Voice Over Internet Protocol).

Beneficis de la telefonia IP

Apostar per la telefonia IP comportarà un important estalvi econòmic per a la nostra empresa, ja que redueix molt els costos a l’hora de transformar la centraleta tradicional a una virtual que, fins i tot, ens permetria connectar una xarxa d’oficines comercials distribuïdes en diferents punts. Després està la gran mobilitat que garanteix aquesta tecnologia davant la telefonia fixa. Sobretot perquè amb la tecnologia de veu IP no és necessari trobar-se en un lloc físic i es poden utilitzar diferents dispositius mòbils.

Per acabar, un dels grans beneficis de la telefonia IP és la gran quantitat de funcionalitats avançades que inclou com ara les videoconferències, les bústies de veu connectades al correu electrònic, les multiconferències, la seva integració amb l’ofimàtica, les extensions mòbils o els operadors automàtics.

Videoconferència IP

La videoconferència IP funciona amb el mateix protocol que la telefonia IP encara que amb la imatge com a protagonista. Des de telex apostem per la videoconferència com a mitjà de comunicació per a la seva empresa, ja que l’ajudarà a estalviar i millorarà la flexibilitat a l’hora de treballar.

Els sistemes de videoconferència IP ofereix veu i vídeo que són transformats en temps real en paquets de dades facilitant que tots els membres d’una sessió es puguin comunicar a través de la mateixa xarxa. Un dels principals beneficis és que no cal trobar-se en un lloc físic concret i que es poden utilitzar diferents dispositius mòbils.

Projectes realitzats