Auditoria i diagnòstic en telecomunicacions

Activem l’auditoria en telecomunicacions davant de qualsevol problema o emergència dels nostres clients. Elaborem de forma immediata un detallat document per tal de valorar i testejar quines parts funcionen, i d’on prové l’avaria. Un treball que acabem derivant en una completa proposta final de millora.

En el sector de les telecomunicacions, la garantia i la professionalitat són claus per al bon funcionament de la nostra empresa i resulta determinant no lligar l’activitat diària a una instal·lació que no cobreixi amb els estàndards necessaris.

Els nostres serveis donen resposta a les necessitats del client, donen sentit a la tecnologia, amb una relació cost-benefici competitiu.

Direcció i implantació de projectes

Amb la instal·lació d’un sistema de telecomunicacions donem resposta a les peticions d’una empresa davant de les quals creem una oferta comercial que s’ajusti a les seves necessitats. Un procés inicial que finalitzem amb la instal·lació del sistema de telecomunicacions més adequat per als nostres clients.

Aquest procés requereix una planificació en el temps i el portem a terme de forma que interferim el mínim possible en el dia a dia de l’empresa. A més a més, sempre utilitzem tecnologies comprovades i mai amb tecnologies experimentals per tal de descartar sorpreses. La instal·lació va a càrrec de tècnics amb gran experiència i formats per implantar-la de la forma més adequada. Tot plegat, finalitza amb la fase de comprovació, adaptació a les necessitats del client i una formació específica perquè es pugui desenvolupar amb èxit en l’ús de les noves tecnologies.

Serveis de manteniment i continuïtat

El manteniment és el segon procés més important que tenim per garantir el bon funcionament del sistema de telecomunicacions de la nostra empresa. Des de telex assegurem que l’activitat diària de la seva empresa no es veurà compromesa en cap moment.

Les noves tecnologies comencen formant part de l’empresa de forma embrionària i, sovint, hi acaben pivotant tota la seva activitat. Per això és molt important disposar d’un servei de manteniment continuat i de màxima qualitat.

Gestió del manteniment

La gestió que fem del manteniment la portem a terme d’acord amb els següents criteris:

  • Maximitzar el temps de funcionament del sistema.
  • Maximitzar el manteniment preventiu i el correctiu després d’haver implantat els procediments adequats per tal de trobar una solució òptima als problemes.
  • El compromís. El temps màxim de resposta davant de l’avaria que li sorgeixi a un client és de quatre hores i de forma ininterrompuda fins a solucionar el problema.

Projectes realitzats