La Cartelleria Digital

Les telecomunicacions i les noves tecnologies creen avantatges competitius a les empreses que les saben utilitzar, bé millorant la productivitat, bé estalviant costos, o com el producte que ara presentem, augmentant les vendes. La Cartelleria Digital és un sistema publicitari de proximitat, en format vídeo, dinàmic i configurable, que atrapa fàcilment l’atenció de qui té…