WiFi

Dissenyem i instal·lem la xarxa WiFi que millor s’adapti a les seves necessitats. Garantim la millor connexió sense fils per a tots els ordinadors i dispositius mòbils de la seva empresa amb la possibilitat d’establir un control centralitzat. La nostra tecnologia sense fils arriba a tots els indrets on instal·lar cable no sigui possible.

La tecnologia WiFi, acrònim de Wireless Fidelity, és la més popular i estesa de les xarxes sense fils en l’àmbit empresarial. En el seu cas, permet la connexió a Internet de forma senzilla i tenint en compte que la majoria de dispositius està habilitat per poder utilitzar-la.

Instal·lació WiFi

La tecnologia WiFi dotarà a la nostra empresa de la intel·ligència necessària per poder portar a terme totes les accions desitjades. La seva instal·lació resultarà de gran rellevància per poder regular senyals i canals, evitar interferències i facilitar el Roaming. En el món de les telecomunicacions, la garantia i la professionalitat són els principals valors per no veure compromesa l’activitat diària de la nostra empresa, per culpa d’una instal·lació que no compleixi amb els estàndards que s’exigeixen.

Beneficis d’una instal·lació WiFi

Els principals beneficis de la tecnologia WiFi per a la nostra empresa són la comoditat davant les xarxes cablejades, la possibilitat d’accedir a la xarxa interna de forma remota o l’accés a múltiples ordinadors o dispositius mòbils.

Switching

Garantim l’òptima configuració i implantació d’un sistema ‘switch’ per tal de connectar tots els dispositius de la seva empresa (ordinadors, impressores o servidors) en una mateixa xarxa local, comunicar-se i compartir informació sense interferències.

La tecnologia coneguda amb el nom de Switching és fonamental perquè tots els dispositius de la nostra empresa estiguin interconnectats i alineats entre si.

Com funciona el Switching

El Switching usa una estructura piramidal a través de la qual pot accedir als diferents switchs, analitzar-los i configurar-los pels interessos de la nostra empresa. En aquests tipus de xarxes corporatives és important dissenyar i trobar els elements adequats per obtenir el millor rendiment possible. També treballarem amb el criteri de redundància, ja que davant la caiguda d’algun element, la resta de xarxa no se’n ressenti, es recuperi i pugui continuar funcionant de forma òptima.

Routing

A diferència del sistema ‘switch’, amb el routing oferim la possibilitat de connectar la seva empresa amb diferents usuaris exteriors i protegir la informació d’amenaces en matèria de seguretat.

El Routing ens serveix per connectar seus remotes i xarxes diferents en una de sola. És un dispositiu d’interconnexió a través del qual podrem connectar la xarxa interna de la nostra empresa amb qualsevol operador exterior.

Firewall

La seguretat és fonamental en l’actualitat en totes les comunicacions. Per aquest motiu, des de Telex som especialistes a l’hora de protegir la xarxa local de la seva empresa, de les possibles amenaces externes.

En qualsevol disseny d’un sistema de telecomunicacions eficient hem d’incorporar la seguretat.

Què és un firewall?

El Firewall, o tallafocs, és un component de seguretat necessari dins la nostra xarxa. És un dispositiu informàtic que ens permet bloquejar un usuari no desitjat o restringir el tràfic de dades que no ens interessi. També protegeix la nostra xarxa local d’ordinadors d’atacs de virus, spam o malwares quan naveguem per Internet.

Per què serveix un firewall?

La funció de seguretat del firewall és fonamental per tres motius. Controla els usuaris i el tràfic dels nostres dispositius (interns o remots) a Internet; protegeix la xarxa local de l’empresa, de possibles amenaces externes o atacs informàtics, i garanteix el bon estat i seguretat de la nostra informació.

Seguretat i tipus de firewalls

El firewall de software s’utilitza a través dels principals sistemes operatius (Windows i Linux) per evitar que els ordinadors de la nostra empresa es vegin infestats per virus o malwares. També el podem utilitzar com a component de control de recursos d’empreses.

PON

PON són les sigles en anglès de Xarxa Òptica Passiva, el que vol dir una xarxa de telecomunicacions que utilitza transmissió òptica, i que només utilitzen elements passius com són cables, connectors i derivadors.

Quins avantatges aporten les PON?

Les PON reuneixen els avantatges de la fibra òptica (gran ample de banda, llargues distàncies, immunitat electromagnètica) amb els avantatges de les xarxes passives (no requereix alimentació elèctrica, no hi ha consum energètic, no calen manteniments d’equip).

Les xarxes PON són una alternativa vàlida a les xarxes tradicionals amb aplicació en edificis i zones residencials amb necessitats multimèdia.

Projectes realitzats