L’Hospital pateix interrupcions de la xarxa sense causa aparent.

L’auditoria de telex identifica a més d’un switch defectuós, la saturació del core i dels troncals a causa d’un tràfic excessiu del servei de diagnòstic per la imatge. El client accepta la proposta de substitució del core de la xarxa per equips amb millors capacitats, més throughput, i amb eines de control i monitoratge de la xarxa.

Tecnologies utilitzades: switch, 10 gigabit, 40 gigabit, port trunk, redundància, gestió SNMP, instal·lació sense aturada de la xarxa