El client es troba que amb el creixement, les ampliacions i els canvis, l’armari està desordenat, es fa difícil identificar els cables, i realitzar les tasques habituals d’administració de la xarxa.

Telex els hi proposem un sanejament de cables de pont i equips fora de servei, un registre d’assignacions, la substitució dels cables de pont, la neteja de l’armari, i el pentinat dels cables amb nous elements passafils.

Tecnologies utilitzades: cablatge de xarxa, cables de pont, racks, armaris de telecomunicacions, passafils, registres d’assignacions