Neteja i inspecció dels connectors de fibra òptica

Fiber optic connectors close up on a colourful background.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta es una entrada molt poc glamurosa, però a la vegada molt pràctica. La informació que acompanyo et pot salvar d’un bon ensurt, i pot servir per ajudar-te a solucionar una greu avaria.

Amb els anys, els enllaços de fibra òptica s’han tornat molt robustos. Malgrat ser la fibra òptica un fil de vidre de secció cent vint-i-cinc micres, el recobriment del cable i els connectors fan que sigui molt resistent a estirades, trepitjades, doblecs, aigua, rosegadors, llamps, etc. Queda un sol punt feble, la punta del connector. El connector es un element mecànic que manté l’extrem de la fibra centrada i alineada amb el connector que s’enfronta. I en aquesta punta hi podem trobar el monstre de les transmissions òptiques, el malson de les xarxes de fibra: la pols i la brutícia. Tenint en compte que el nucli de la fibra es de entre deu i seixanta-dos micres, i que la transmissió es fa en un espai d’unes vuit micres, una mota de pols es un obstacle insalvable. La pols i qualsevol dels seus malignes companys: oli, grassa, rallades, poden taponar el canal de transmissió i produir una interrupció i avaria a l’enllaç.

El problema es tant greu, que s’ha aprovat la norma IEC 61300-3-35 per caracteritzar l’estat dels connectors segons el tamany de la brutícia i el lloc on es troba.

Què cal fer?

  • Protegir les puntes de fibra (safates de fibra, cables de pont, boques de switchos, etc) amb taps. Si els has perdut, a telex en podem proporcionar de nous.
  • Al realitzar una connexió netejar sempre els dos connectors utilitzant un esprai d’aire, o tovalloletes amb alcohol.
  • Realitzar controls visuals periòdics dels extrems de la fibra.

Pots confiar a telex el manteniment i conservació dels teus enllaços de fibra. Nosaltres ens encarregarem d’inspeccionar l’estat dels connectors, i realitzar la neteja periòdica de connectors, assegurant el funcionament ininterromput de la xarxa.